Direct marketing

Direct marketing využívajú veľké spoločnosti (napr. poisťovne, banky, obchodné siete) rovnako ako i malé firmy s presne definovanou cieľovou skupinou.

Je cestou priamej komunikácie medzi predávajúcim a zákazníkom. 

Typy direct marketingu:

 • Direct mailing - doručovanie katalógov, poštových zásielok cez poštu alebo súkromnými spoločnosťami s licenciou.
 • Direct response - direct marketing zameraný na zber spätnej väzby. Napríklad kupón, s ktorým príde zákazník do predajne.
 • Neadresný mailing - roznos letákov do schránok. Cielenie sa dosahuje podľa geografického členenia i podľa typu domácnosti (napr. rodinný dom vs. bytovka)
 • Sampling - doručovanie vzoriek cieľovej skupine
 • POS materiály - distribúcia vzoriek, reklamných letákov na výstavách či v predajniach v reklamných stojanoch (obvykle sú označené pútavou grafikou)
 • Telemarketing - cielené telefonovanie na skupinu potenciálnych zákazníkov
 • Kupónový marketing - poskytnutie zľavy na nákup. Môže sa použiť na nového zákazníka rovnako ako na aktuálneho, aby svoj nákup opakoval
 • E-mailing - najrýchlejšie sa rozvíjajúce sa odvetvie direct marketingu s vlastnými pravidlami.

Cieľom tohto typu reklamnej kampane je snaha vyvolať akciu (napríklad poslať objednávku, navštíviť obchod alebo webovú stránku inzerenta).

Je zameraná na presne definovanú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

Reakcie adresátov by mali byť merateľné.

Inzerent by mal byť schopný vedieť, ktorá kampaň primäla zákazníka k nákupu.

Niektoré formy merania výsledkov kampaní:

 • Jedna z foriem je vyžiadanie si PSČ zákazníka pri nákupe (pri sledovaní výsledkov roznosu do schránok).
 • Prieskum formou dotazníka pri vstupe do predajne.
 • Sledovanie správania sa na web stránke či v internetovom obchode.
 • Zbieranie zľavových kupónov (pre každú kampaň by mali byť trochu iné).
 • Sledovať obraty pred, počas i po skončení kampaní.

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: