Emailing

E-MAILING JE MODERNÝ DIRECT MAILING

Pristupujme k nemu rovnako dôkladne v príprave a realizácii. E-mailový marketing postupne nahradzuje v elektronickej komunikácii klasický direct marketing.

Koľko ste dostali za posledný týždeň listov do poštovej schránky a koľko e-mailov za rovnaký čas? Prebieha diskusia, či e-mailing funguje alebo nie.

Momentálne je to, podľa nás, najlepší nástroj, ako komunikovať so súčasnými zákazníkmi a ako si dlhodobo zákazníkov udržať a budovať s nimi vzťah.

E-mailing

Predpokladá sa, že užívateľ niekedy v minulosti súhlasil so zasielaním takýchto správ (napr. v rámci objednávky). Z toho vyplýva vyššia pravdepodobnosť, že užívateľ bude reagovať na ponuky obsiahnuté vo vašej emailovej správe.

E-mailovou kampaň je možné aj personalizovať na úroveň jednotlivého príjemcu.

Pri realizovaní e-mailových kampaní je však treba poznať špecifiká internetového prostredia. Nie každý odoslaný e-mail sa totiž musí správne zobraziť v rôznych e-mailových klientoch (najväčšie problémy spôsobujú tzv. freemaily, ktoré sa snažia chrániť svojich užívateľov proti spamu, napríklad služba Gmail či Seznam.cz).

Pri vytváraní každého e-mailu je treba myslieť na:

  • sledovanie konverzie z kampaní
  • akej cieľovej skupine je kampaň určená
  • možnosť testovať formou A/B testovania účinnosť kampane
  • optimalizáciu mailu i pre adresátov, ktorí čítajú e-mail iba ako text (nevidia html kód a ani obrázky)
  • prehľadný dizajn
  • použitie v jednom maily jednu, maximálne dve témy (ak je to možné)
  • testovať čitateľnosť mailovej správy pred rozoslaním
  • termín a čas zaslania správ, môže to mať veľký vplyv na otváranie mailov
  • viditeľnú možnosť odhlásenia pre tých, čo mailu už od vás nechcú dostávať

Uložiť

Emailing a zákony

Ďalším veľmi dôležitým faktom je dodržanie zákonných noriem pre zasielanie pravidelných mailových správ. V súčasnej dobe platí tzv. opt-out princíp, teda, každý príjemca musí mať možnosť sa z ďalšieho rozosielania jednoducho odhlásiť, najčastejšie kliknutím na odkaz.

V opačnom prípade ide o porušenie ustanovení zákona o reklame č. 648/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z.z., v znení zákona č.525/2005 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 23/2002 Z. z., ako aj zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách s dodatkami a následnými zmenami.  

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: