Internetový marketing

Internetový marketing sa tiež nazýva Online marketingom alebo Search engine marketingom (SEM). Zahŕňa v sebe marketingové postupy, ktoré využívajú webový priestor a emailing pre priame oslovenie cieľovej skupiny. Zmyslom internetového marketingu je predaj tovarov a služieb. 

Často sa používa v spojení s inými (tradičnými) formami prezentácie, napr. direct marketingom, mediálnou reklamou, telemarketingom a pod. Stále viac však ukazuje svoj potenciál fungovať samostatne.

Základné členenie:

 

Webový marketing:

Jeho obsahom je prezentácia na webových stránkach, internetových obchodoch, affiliate marketing, on-line reklamy vo vyhľadávačoch (PPC v Google, Sklik ap.), organické vyhľadávania pomocou optimalizácie (SEO).

Emailový marketing:

Zahŕňa v sebe reklamné a marketingové aktivity na aktuálnych alebo nových zákazníkov formou e-mailových správ.

Marketing sociálnych sietí:

Tu sú reklamy a marketing (vrátane virálneho marketingu), ktoré je umiestnené na sociálnych sieťach, najmä Facebook, Twitter, Google+ atď.  

Online / internetový marketing vám prinesie:

  • Merateľnosť výsledkov z kampaní
  • Zníženie nákladov na reklamu oproti klasickým formám
  • Ovládateľnosť priebehu kampane
  • Kvalitnejšie služby pre zákazníkov
  • Konkurenčnú výhodu voči tým, čo ho nepoužívajú
  • Kvalitný dizajn a estetiku prevedenia
  • Rozšírenie potenciálu obchodovania
  • Analytické nástroje s online výsledkami

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: