Telemarketing

Zdalo by sa, že telemarketing je na ústupe zo svojej predošlej "slávy".

Možno to tak aj naozaj je. Avšak jeho miesto na mape marketingu je nezastupiteľné. Na trhu sa vyprofilovali špecializované spoločnosti, ktoré úspešne zastupujú záujmy svojich zákazníkov. Pracoviská, v ktorých pracujú školení pracovníci sa volajú call centrá.

Základné členenie:

  • Aktívny telemarketing - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie zákazníkov s ponukou
  • Pasívny telemarketing - obvykle je to infolinka, na ktorej vyškolený pracovník prijíma podnety a hovory z vonka

 

Akým spôsobom môžete používať aktívny telemarketing?

  • Pre získanie nových zákazníkov
  • Ako podporu existujúcich zákazníkov
  • Pre diskrétne vyhodnotenie procesov vo vašej firme

Pasívny telemarketing vám poslúži na:

  • Infolinka 24/7, ktorá rieši volania zákazníkov
  • Zber objednávok