SMS marketing

Prichádza renesancia SMS marketingu?

Na konferencii o email marketingu v Prahe sa veľa povedalo aj o komunikácii formou SMS. Zaujalo nás to, lebo kampane formou SMS-iek sa nejako potichu vytratili z media plánov.

Výhodou SMS marketingu je, že sa hodí pre všetky typy podnikateľov.

Je preto dobré počítať s SMS marketingom ako s rovnocenným nástrojom veľmi cielenej komunikácie.

Základné typy SMS kampaní:

 • Transakčné (potvrdenia objednávok, rezervácií, objednávok v e-shopoch a pod.)
 • Kampaňové (zameranie na ponuku produktov a služieb)

Ako môžete vyberať vašu cieľovú skupinu?

Pri databáze firiem B2B je segmentácia cieľovej skupiny absolútna. Podľa kontaktných, obchodných, geografických aj iných výberov. 

Pri databázi spotrebiteľov je výber iba podľa regiónu bydliska. Ako bonus je však možné vyberať podľa typu bývania (byt vs. rodinný dom). Jednoznačne výber cieľových skupín odporúčame vyskúšať. Výsledok vás určite zaujme.

 

Na čo si dávať pozor pri zasielaní?

 • Chráňte osobné údaje podľa zákonov. Overte si, či má správca databáz súhlas s prijímaním reklamných správ.
 • Svojim zákazníkom môžete posielať správy, ak nezrušia súhlas s ich prijímaním.
 • Na transakčné správy sa nevzťahuje obmedzenie pre reklamné správy.
 • Adresát by mal jasne vedieť, čo má urobiť, ak chce zrušiť prijímanie SMS od vás.
 • Neposielajte správy príliš často. Môžete "otráviť" svojich zákazníkov.

SMS marketing a jeho špecifiká:

 • Ten, kto prijíma SMS-ky musí dať súhlas s prijímaním reklamy správcovi databázy. Najčastejšie ním je telefonický operátor.
 • Mobilný telefón má prakticky každý. Správy na mobile sledujú ľudia pravidelne.
 • Maximálne dĺžka správy je 160 znakov (bez diakritiky). S diakritikou sa dĺžka skracuje.
 • Je však možné posielať aj "dlhé SMS".

Najčastejšie využívanie SMS je

 • Pri transakčných správach, zasielaní jednorazových hesiel ap.
 • Kampaňové SMS ako doplnok iných marketingových kanálov (najviac k e-mailingu)
 • Začína sa viac zasielať na vybrané cieľové skupiny s presne určeným typom správy.

 

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: