Emailingová kampaň

Na marketingovom trhu sú momentálne dva tábory. Jeden vraví, že e-mailing je najúčinnejšia forma propagácie, druhý, že e-mailing je mŕtvy.

Čo na to my z AMONIT s.r.o.? Kým sa títo dvaja vadia, vy si môžete urobiť názor sami:

 • Robte vlastné kampane čo najlepšie.
 • Testujte a vyhodnocujte výsledky.
 • Buďte kreatívni a dynamickí.
 • Hľadajte nové témy, možnosti a cesty ku zákazníkovi.

Emailingová kampaň je pri jej tvorbe rovnaká ako keď vytvárate akúkoľvek inú reklamnú aktivitu. Rovnako sa môžete rozhodovať medzi prípravou emailingu vlastnými silami a robiť to u profesionálov.

Ak ste naklonení k druhej možnosti, vyžiadajte si ponuku od AMONIT s.r.o.

MERANIE E-MAILINGU

Čo všetko môžeme v e-mailových kampaniach merať:

 • Doručiteľnosť správ (koľko rozoslaných mailov bolo z celkového počtu skutočne doručených)
 • Otvárateľnosť (tzv. Open Rate) koľko užívateľov si e-mail preukázateľne otvorilo
 • Klikanosť (tzv. Click Rate) koľko užívateľov kliklo na odkaz obsiahnutý v správe
 • Reakcia (tzv. Response) koľko užívateľov odpovedalo na e-mail (pokiaľ správa obsahovala pohnútku vedúcu k odpovedi)
 • Konverzie (tzv. Conversion Rate) koľko užívateľov na základe e-mailovej kampane bolo skonvertovaných (napr. uskutočnili objednávku)
 • Odhlásenie koľko užívateľov sa odhlásilo z ďalšieho rozosielania

MAXIMÁLNA VÝKONNOSŤ E-MAILOVEJ KAMPANE

Čo od nás v rámci e-mail marketingu získate?

 • Zanalyzujeme mu jeho potreby a ciele
 • Navrhneme vhodnú stratégiu kampane
 • Vytvoríme grafickú podobu e-mailov
 • Zvolíme vhodný predmet e-mailu, vlastný obsah i čas rozosielania s cieľom maximálnej úspešnosti
 • Zrealizujeme vlastné rozoslanie
 • Zaistíme maximálnu možnú záruku, že sa e-mail bude správne zobrazovať vo všetkých možných prehliadačoch
 • Ponúkneme on-line štatistiky výsledkov kampane
 • Zaistíme legálnosť rozosielky

V prípade, že nedisponujete databázou klientov radi sa za týmto účelom spojíme s našimi partnermi a vyberieme pre vaše potreby a ciele vhodné databázy z našich zdrojov.

Údaje dabáz sú štandardne selektovateľné na základe geolokácie užívateľa a pohlavia.

Emailingová kampaň tak môže byť maximálne účinná. Cenový návrh je upresnený na základe bližšej špecifikácie vašich požiadaviek.      

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: